zaterdag 29 december 2012

Herkennen van zichzelf in de spiegel

Uit ervaring heb ik geleerd dat heel wat dementerenden zichzelf niet meer ( h) erkennen in de spiegel.
En... vaak probeer ik hen te laten kijken naar zichzelf... “kijk eens hoe mooi je eruit ziet vandaag”...
En telkens antwoorden zij mij “ ja zuster... die dame heeft een mooie blouse aan ...of amai... haar haren liggen mooi”...
Zij zien een persoon maar deze is voor hen niet zichzelf!
Sommigen herkennen er hun “ oude” moeder in , anderen zien in hun spiegelbeeld eerder een dochter.
Dit heeft te maken met het gegeven dat de ontwikkeling van een dementerende degenereert. Zij bevinden zich als het ware terug in hun ontwikkeling als zijnde een jongvolwassene of zelfs jonger.
En... als je inderdaad jezelf (h) erkent als zijnde een jongvolwassene en dat in je hoofd ook bent is het schrikken als daar een spiegelbeeld verschijnt van een hoogbejaard persoon.
Zij hebben geen enkele “ feeling “ meer met een realistisch zelfbeeld!
En mijn ervaring als opvoedster biedt soms ook de mogelijkheid tot een experimentele ervaring.
In een ver verleden kreeg ik ontwikkelingspsychologie... en daar leerde ik volgend experiment...
Plaats op het puntje van de neus een rode bol ( lipstick) en laat een kind zichzelf in de spiegel bekijken.
Wanneer een kind met zijn hand naar de rode bol op zijn neus gaat herkent het zichzelf... wanneer dat niet het geval is... is er geen sprake van zelfherkenning en geeft dit ook het stadium van ontwikkeling aan.
Dit experiment deed ik met een aantal bewoners...en ik zag dat één derde van onze bewoners zichzelf niet herkenden in de spiegel.
Op zich is dat niet erg... maar het leert ons iets over hun sociaal - emotionele ontwikkeling!
Normaler wijs (h)erkent een kind zijn spiegelbeeld op een leeftijd van twee jaar!
Dus bewoners die dit niet (h)erkennen bevinden zich sociaal - emotioneel onder de twee jaar!
En... dit geeft heel wat handvatten om met deze mensen om te gaan...als we er ons bewust van zijn dat deze mensen een ontwikkelingsleeftijd hebben van minder dan twee jaar dan kunnen we onze begeleiding daarop afstemmen.
Deze bewoners hebben nood aan een andere manier van omgaan... dat zijn de bewoners die nood hebben aan een pop of ander experimenteel materiaal...
Zij zijn ook degene die een duidelijke nood hebben aan een gestructureerd en duidelijk leven...
Ik weet dat velen dit niet graag horen maar... benader de dementerende op zijn of haar niveau... en je zal hem / haar daar een heel groot plezier mee doen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten