zondag 27 oktober 2013

Ziekte van pick

De ziekte van Pick is een vorm van dementie, genoemd naar de Duitse neuroloog Arnold Pick. Deze beschreef reeds in 1892 de eerste symptomen van deze ziekte.
Het gaat hier over een vorm die voorkomt op relatief jonge leeftijd ( eerste verschijnselen kunnen optreden tussen de 45 en 50 jaar) en is meestal erfelijk bepaald.
In tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer bevindt het probleem zich vooraan in de hersenen ( frontale hersenkwab).
Bij deze ziekte ziet men vooral een verandering in de persoonlijkheid.
Beleefde en zachtaardige personen kunnen opeens grof taalgebruik gaan aannemen en zich seksueel ongeremd gaan gedragen.
Of uitbundige mensen worden opeens erg introvert en trekken zich terug in zichzelf.
De ziekte gaat ook gepaard met ernstige concentratie - en spraak problemen (afasie).
Deze mensen gaan vaak dezelfde woorden continue herhalen (echolalie) , kennen de betekenis niet meer van voorwerpen ( agnosie) en bij een grote meerderheid verdwijnt zelfs de gehele verbale communicatie.
Vaak zien we ook een sterk veranderd eetpatroon ontstaan; mensen lusten opeens geen boterhammen meer of willen alleen nog maar zoet beleg eten,...
sommigen schrokken hun eten op en anderen eten tergend traag.
Tot op de dag van vandaag is er geen enkele behandeling voor deze ziekte.
Doch zijn er een aantal zeer belangrijke aspecten in het omgaan met deze personen!
 • Bied structuur , ordening en duidelijkheid
Iedere verandering van een situatie wordt door hen ervaren als bedreigend en onveilig!
 • Bied hen een duidelijke oriëntatie in de tijd ( dag, maand, jaar, seizoen)
 • zorg voor een gestructureerd dagverloop ; dagdelen, activiteiten,...kondig op voorhand aan wat er staat te gebeuren ( pictogrammen, foto's,...)
 • Bied hen cognitieve schema's aan, doe voor wat zij moeten doen ( verbale en fysieke ondersteuning)
 • Hanteer SMOG in de begeleiding ( deze is niet bedreigend en verduidelijkt onze bedoelingen)
 • Zorg voor succes ervaringen en vermijd ten alle tijden falen, deze mensen zijn zeer gevoelig aan mislukken waardoor zij vaak nog meer in hun schulp kruipen!

zondag 20 oktober 2013

Spreken Met Ondersteuning van Gebaren ( = SMOG)

Ik heb het er al eerder over gehad maar vandaag nogmaals...
Bij mij op de afdeling heb ik momenteel twee bewoners die aan de ziekte van Pick lijden ( de ziekte van Pick is een frontale dementie die vooral heel veel invloed heeft op het spraakvermogen ( afasie) en agnosie veroorzaakt).
Dankzij de SMOG gebaren zijn deze bewoners in staat om zichzelf duidelijk te maken en het helpt hen om te kunnen blijven communiceren met anderen.
Iedere dag ( na het ontbijt) herhalen we de gekende SMOG gebaren en leren we er telkens ééntje bij.
Op dit moment kennen de meeste bewoners zo een 30 gebaren. Vooral de basis gebaren zijn gekend ( eten, drinken, toilet, pijn, koffie, feest,...)
Ik leer bewust heel de groep deze SMOG gebaren aan, op deze manier zijn ze in staat om ook met taal zwakkere bewoners te communiceren!
Bij het gebruik van smog worden vooral de “ kernwoorden” uitgebeeld en is het een ondersteunende communicatievorm.
SMOG wordt ten zeerste aanbevolen bij mensen die een slechte of zelfs geen spraak meer hebben. Daarnaast is het aanleren van SMOG relatief eenvoudig!
De SMOG gebaren zijn voor de hand liggende gebaren...zoals bijvoorbeeld het woord melk dat uitgebeeld wordt alsof men een koe melkt.
Spreken met ondersteuning van gebaren stimuleert het spraakvermogen!
Ik merk zelf dat de smog gebaren vooral een functionele waarde hebben waardoor gebruikers iets kenbaar kunnen maken wat ze met verbale taal niet meer kunnen!
Iemand met afasie produceert klanken maar vaak geen verstaanbare taal meer!
Dit gegeven zorgt ervoor dat hun zelfvertrouwen groeit en dat ze veel langer zelfstandiger blijven functioneren en voor vol blijven aanzien worden!
Alleen al dit gegeven maakt dat SMOG een bijzondere methodiek is die veel meer gepromoot zou moeten worden.
Momenteel kennen te weinig begeleiders SMOG waardoor belangrijke kansen voor bewoners verloren gaan.
Na onderzoek is gebleken dat meer dan 70% van de begeleiders die SMOG hanteren zeer positief staan tegenover deze methodiek.
Zij ervaren dat hun bewoners langer zelfredzaam zijn en zich psychisch veel gelukkiger voelen t.o.v. bewoners die geen SMOG kennen en gebruiken.
Op zich is dat niet zo vreemd...wanneer je jezelf kan uitdrukken ervaar je begrip en blijf je communiceren met anderen waardoor je minder snel eenzaam zult worden!
Ik ben alvast zeer overtuigd van het gebruik van SMOG...ik leer al mijn bewoners en mijn collega's' met heel veel plezier alle basis gebaren aan.
SMOG gebaar voor koken


zaterdag 12 oktober 2013

Belevingstheater

Iedere week organiseren wij een belevingstheater in Joostens.
Een belevingstheater is een soort van “toneel” gebaseerd op de zintuiglijke waarneming ( visueel, auditief, tast, geur en smaak).
Zoals al eerder gezegd blijven de zintuigen gans het dementie proces onaangetast!
De doelgroep voor deze voorstellingen zijn dan ook personen met dementie in een vergevorderd stadia ( fase 3 en 4).
Tijdens dit theater worden de zintuigen op basaal niveau gestimuleerd.
Onze voorstelling is gebaseerd op water en alles wat er mee te maken heeft zoals...kletterende regen die gecreëerd wordt door rijstkorrels uit te strooien op een plastieken doek ( geeft een geweldig geluid).
Het hanteren van een zelfgemaakte regenpijp, grote ( zeep) bellen die geblazen worden.
Doeken worden nat gemaakt en daar worden onze bewoners mee geprikkeld op hun huid.
Daarnaast gebruiken we gekleurde ballen ( met LED verlichting) die rondgedraaid worden in een gerecycleerde ( was) trommel.
Hun lippen worden gedept met een washandje met water met een smaakje...
Paraplu's zijn omgetoverd tot zintuiglijke instrumenten met belletjes, linten , plastieken flessen,....
En dit alles wordt ondersteund door een DVD met geweldige natuurgeluiden ( waterval, hevige regen, onweer,...)
Kortom zo een belevingstheater is een geweldige activiteit voor deze bewoners...je ziet hen echt ontspannen en genieten!
Deze populatie is het meest gebaat met activiteiten die hun zintuigen op een aangename manier prikkelen....en ik zie met mijn eigen ogen dat dit echt werkt!
Met wat verbeelding kan je heel wat wegwerp materiaal omtoveren tot attributen die de kwaliteit van leven voor deze bewoners optimaliseren!
Ik laat jullie even meegenieten van enkele sfeer foto's...
zaterdag 5 oktober 2013

Workshops voelschorten

De vraag naar het hoe, waarom en wat blijft groot... daarom besloten we in Joostens om enkele workshops voelschorten aan te bieden.
Tijdens deze workshop krijg je eerst een korte inhoudelijke uitleg ( waarom).
Nadien ga je zelf aan de slag en creëer je zelf een voelschort, voeldeken, voelkussen,...
Deze workshops vinden plaats in ZNA Joostens, Kapellei 133 te Zoersel ( Antwerpen) op:
 • vrijdag 29/11/2013 van 13 tot 16u
 • vrijdag 21/2/2014 van 13 tot 16u
 • vrijdag 23/5/2014 van 13 tot 16u
 • vrijdag 26/9/2014 van 13 tot 16u
 • vrijdag 21/11/2014 van 13 tot 16u
Deze workshops staan open voor alle geïnteresseerden!
De deelname prijs bedraagt 5 euro / persoon ( materiaal inbegrepen).
Iedere workshop wordt door mezelf gegeven en er kunnen max. 10 personen per workshop deelnemen. Op tijd inschrijven is dus de boodschap!
U kan inschrijven via minsen@skynet.be met vermelding van workshop voelschorten, uw naam en de datum van uw keuze.
Betalen gebeurt ter plaatse voor aanvang van de workshop.
Opgelet! U bent pas ingeschreven als u van ons een bevestigende mail krijgt!

Dus wie weet...tot binnenkort