maandag 24 december 2012

Communicatievormen bij dementerenden

Zoals ik reeds eerder vertelde neemt de verbale communicatie stelselmatig af bij dementerenden.
Ze krijgen “ gaten “ in hun verbaal communicatie systeem, onze mensen moeten zoeken naar woorden... en woorden hebben vaak geen samenhang meer!
We merken ook vaak dat mensen nog wel het woord gebruiken maar er geen betekenis meer aan kunnen geven.
Bijvoorbeeld, iemand zegt nog steeds lepel maar weet niet meer waartoe een lepel dient!
Dus heeft het ook nog weinig zin om hen op een verbale manier aan te spreken.
Versta me niet verkeerd... we moeten woorden en zinnen blijven zeggen! Maar we moeten datgene wat we vertellen of van hen verwachten visueel ondersteunen zodat deze mensen beter begrijpen waarover we het hebben.
En er zijn heel wat manieren om dat te doen...
Je kan werken met foto's...
Zo werk ik bij mij op de afdeling met een reeks foto's die hen helpen bij het dagelijks wassen. De foto's hangen op hun spiegel in hun badkamer en vertellen hen de volgorde hoe ze zichzelf moeten wassen.
Zij volgen de systematiek van de foto's waardoor ze nog enigszins zelfredzaam zijn.
Of je kan ook gesproken woorden ondersteunen met gebaren... als je bijvoorbeeld wil dat iemand zijn haren kamt... beeld dan het gebaar voor haren kammen uit ( breng je hand naar je haar en doe alsof je het kamt).
Daarnaast kan je ook gebruik maken van pictogrammen. Deze werken heel goed om het dagverloop te visualiseren zodat de dementerende structuur krijgt.
Ik verwijs nogmaals graag naar www.sclera.be Daar kan je gratis alle mogelijke pictogrammen downloaden en gebruiken!
Maar laten we niet vergeten dat ook geschreven taal een visualisatie vorm kan zijn!
Mensen die nog kunnen lezen en schrijven kunnen een geschreven geheugen steuntje krijgen!
We kunnen voor hen een eenvoudig lijstje opstellen met datgene wat ze moeten doen en niet mogen vergeten. Je zou voor hen een soort agenda kunnen maken met daarin alle belangrijke informatie ( waar ze nood aan hebben).
Deze lijstjes kunnen evenzeer een bepaalde structuur brengen en ondertussen blijf je het niveau van de dementerende trouw. Want stel je maar eens voor... een dementerende kan nog perfect lezen en schrijven maar krijgt opeens pictogrammen of foto's voor zijn neus...Ik denk dat wij het ook op prijs zouden stellen dat men ons naar waarde inschat... niet?
En... misschien vinden velen dit gek ... maar spreek de dementerende aan in zijn eigen gebruikelijk dialect!
Want hoezeer we met zijn allen ook algemeen beschaafd Nederlands willen praten... een dementerende verstaat het best en het langst zijn eigen dialect!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten