zondag 21 april 2013

Niveaus van functioneren

Dat dementie een hersenziekte is weten we allemaal.
Maar het zit dat dan precies met die niveaus van functioneren?
Er zijn vier niveaus van functioneren in onze hersenen.
Het hoogste niveau ( 4) is ons volledig bewustzijn. Verschillende hersenfuncties werken hier samen zodat we verantwoordelijkheid kunnen opnemen, gepast kunnen reageren op anderen en ons aanpassen aan onze omgeving,...m.a.w. “ons sociaal geweten” wordt hier aangestuurd.
Een niveau lager ( drie )is ons emotioneel bewustzijn. Op dit niveau gaan we bewust reageren op onze omgeving.
Afhankelijk van welke omgevingsprikkels binnenkomen gaan we gepast of ongepast reageren.
Op niveau 2 bevinden zich onze basale emoties ( bang, blij, boos, verdrietig).
We gaan met deze primaire gevoelens reageren op situaties.
Iemand die op dit niveau functioneert kan bijvoorbeeld erg boos of bang reageren als hij de situatie niet begrijpt.
Het laagste niveau ( 1) is de zintuiglijke waarneming ( voelen, horen, ruiken,...) kortom waarnemen met onze zintuigen.
Na een dementieproces van ongeveer 7 jaar bevindt men zich voornamelijk op niveau 2.
Het sociaal geweten is weg. Dat is ook de reden waarom dementerenden handelingsonbekwaam worden verklaard. Zij kunnen niet meer verantwoordelijk gesteld worden voor hun daden omdat het bewustzijn verdwenen is.
De meeste dementerenden bevinden zich dus op niveau 2 doch wanneer er weinig positieve prikkels vanuit de omgeving komen krijgen zij stress en zien we dat zij op een lager niveau gaan functioneren ( niveau 1).
Goed om weten is dat personen die zich op dit niveau bevinden ook op dit niveau gestimuleerd dienen te worden.
Hier zijn de voelschorten en andere voelmateriaal een prima methodiek om deze mensen positieve prikkels aan te bieden!
Wanneer dementerenden op het laagste niveau ( 1) geen gepast aanbod (meer) krijgen belanden zij in apathie wat vaak een onomkeerbaar proces is!
Het is dus van zeer groot belang dat een persoon met dementie de juiste positieve prikkels krijgt aangeboden. Want door de juiste bejegening , een duidelijke structuur en positieve activiteiten kan je er in slagen om een dementerende opnieuw naar een hoger niveau van functioneren te tillen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten