dinsdag 16 april 2013

Het belang van activiteiten voor dementerenden

Het ziektebeeld dementie kan positief beïnvloedt worden door activiteiten te doen!
Een goede activiteit ( juiste prikkels en juiste sfeer) biedt sociale contacten, tijdsbesteding en variatie in het leven van een dementerende.
Al deze elementen zorgen voor een gestructureerd dagverloop en biedt veiligheid.
Dementerenden die dit niet aangeboden krijgen, hebben zonder het zelf te beseffen veel meer negatieve stress.
Deze stress veroorzaakt buikpijn, rugpijn, nekpijn, spierpijn,.. samengaand met een gevoel van onmacht en onveiligheid...kortom het verergert het ziekteproces!
En dat heb ik vandaag ( na een vakantie periode van 12 dagen) aan den lijve mogen ondervinden.
Mijn bewoners kregen tijdens deze periode weinig tot geen activiteiten aangeboden ( want de animator was er niet...is dan het excuus).
Vanochtend merkte ik onmiddellijk op dat het merendeel van mijn bewoners gedegenereerd was tot een lager functionerend niveau.
Dit fenomeen is op zich niet zo verwonderlijk als je weet dat een dementerende pas goed functioneert wanneer er duidelijkheid en voorspelbaarheid aanwezig is.
Heel wat bewoners vertoonden “gedragsproblemen” die zij voordien niet hadden...wat terug te koppelen is tot “aandacht vragend” gedrag.
Activiteiten bieden eerst en vooral al een “zinvolle” bezigheid, mensen hebben iets te doen, voelen ze geapprecieerd, mogen ergens bij horen,...wat hun gevoel van eigenwaarde en hun zelfvertrouwen doet toenemen.
In heel wat verzorgingstehuizen ligt de nadruk nog steeds te veel op “ het toedienen van zorg” terwijl welzijnszorg de bovenhand moet krijgen!
Welzijnszorg betekent zoveel als, tegemoet komen aan de noden en behoeften van iedere individuele mens.
Chronisch zieken zoals dementerenden moeten niet alleen maar in leven gehouden worden....ze moeten ook een goed leven kunnen leiden!
En een goed leven is...een mens onder mensen mogen zijn, voor vol worden aanzien, samen lachen, samen plezier maken, vaste sociale contacten hebben, inspanning – ontspanning,...
Waarbij de inhoud van de activiteit van minder belang is! Het gaat niet over WAT je doet maar wel HOE je het doet!
Als begeleider van activiteiten is het van belang dat je kan uitstralen “ hier gebeurt iets leuks”, hier ben je welkom!
Mensen met dementie zijn enorm gevoelig aan sfeer, dit komt omdat sfeer “ een aanvoelen” is...en onze mensen kunnen bij wijze van spreken alleen nog maar “aanvoelen”. Zij maken geen enkele rationele overweging meer en leven dus vanuit hun buikgevoel!
Ik ben sinds vanochtend opnieuw heel druk in de weer om zo snel mogelijk het “oude vertrouwde” opnieuw te installeren en onze mensen hun broodnodige structuur en veiligheid aan te bieden.
En...gelukkig...zijn onze bewoners op dat vlak zeer soepel.
Het aloude patroon kan snel terug geïnstalleerd worden... en dus zongen en dansten we ...we maakten een leuke lente wandeling ....en alle gezichten klaarden terug op!
Lang leve ...de vertrouwde routine van elke dag...en daar een belangrijke schakel in mogen zijn ...schenkt een mens zoveel voldoening!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten