maandag 11 februari 2013

De fasen van dementie

Wanneer men het over dementie heeft...spreekt men vaak over de verschillende fasen.
Ik heb gemerkt dat heel wat mensen niet weten wat deze fasen zijn en wat ze inhouden. Dus vandaar een poging om te verduidelijken.
Men spreekt over de bedreigde fase ( beginnende fase) wanneer het korte termijn geheugen verstoord raakt en er aandachtsstoornissen optreden.
Mensen weten niet meer wat ze gisteren gedaan hebben en kunnen nog moeilijk een gesprek volgen.
Deze achteruitgang gaat gepaard met gevoelens van angst, onzekerheid en verdriet. De “bedreiging van het ik” komt op de voorgrond.
Die bedreiging zorgt ervoor dat mensen erg impulsief gaan reageren ( gevoelens nemen de bovenhand).
In deze fase is het belangrijk om vaste structuren en houvasten te bieden!
Men spreekt over de verdwaalde en verborgen fase wanneer de geheugenstoornissen groter worden. Niet alleen recente gebeurtenissen gaan verloren ook gebeurtenissen van langer geleden. Er ontstaan taalproblemen ( juiste woorden niet meer vinden), het tijd – en ruimte besef wordt verstoord, mensen gaan in hun eigen belevingswereld leven ( wanen en hallucinaties) en gaan hierdoor erg chaotisch en paranoïde reageren op de omgeving.
Men gaat vaak dwalen, verzamelen, zichzelf herhalen...eigenlijk zoekt men op zijn eigen manier naar structuur om zijn leven te controleren!
In deze fase is het belangrijk om in te gaan op de belevingswereld van de dementerende om zo contact te zoeken en te krijgen ( in de professionele wereld noemt men dit validation).
In de verzonken fase ( laatste fase) zijn mensen in zichzelf gekeerd. Contact maken gebeurd vooral door het vervullen van hun basisbehoeften... eten en drinken geven, warmte bieden,(lichamelijke) nabijheid.
Deze mensen zijn gebaat bij rustige en trage bewegingen vanuit hun omgeving.
Soms ontstaat er verlatingsangst bij de dementerenden wat zich uit in “roepgedrag”!
Uiteraard is dit een zeer beknopte omschrijving van de fasen van dementie!
Naast de fasen geef ik jullie ook nog de tien geboden in de omgang met dementerenden mee:
  • als je contact zoekt met een dementerende ga dan dicht bij hem /haar staan.
  • Zeg zijn / haar naam
  • raak het lichaam aan
  • ga voor de persoon en op gelijke hoogte staan
  • maak oogcontact
  • spreek traag en duidelijk
  • gebruik eenvoudige, concrete en korte zinnen
  • benadruk woorden met gebaren
  • deel slechts één boodschap per keer mee
  • SMOG of gebarentaal ondersteunen datgene wat je zegt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten