vrijdag 28 september 2012

SMOG   ( = Spreken Met Ondersteuning van Gebaren)

Sinds twee weken hebben we een nieuwe bewoonster bij ons op de afdeling.
Lea is een beginnend dementerende "jonge" vrouw. Ze is nog heel zelfredzaam en verstandelijk functioneert ze nog relatief goed. Haar grote probleem is haar afasie ( = een taalstoornis die ontstaat door hersenletsel).
Ze heeft heel wat moeilijkheden om zich " verstaanbaar" uit te drukken.
Omwille van haar communicatieprobleem raakt ze moeilijk geïntegreerd in de groep.
Ze kan zich niet goed uitdrukken en de mede bewoners verstaan haar niet waardoor het gevaar dreigt dat ze weinig aansluiting vindt en daardoor vereenzaamt.
In mijn carrière binnen de gehandicapten sector ben ik zeer vertrouwd geraakt met SMOG.
Dit zijn gebaren die het spreken ondersteunen ( gebaseerd op de doventaal).
Om Lea meer geïntegreerd te krijgen in de groep startte ik een cursus SMOG op met Lea en onze bewoners.
Op een ludieke manier leerde ik hen een tiental gebaren zoals bijvoorbeeld het woordje melk.
Het woord melk wordt uitgebeeld alsof je met beide handen een koe melkt, het woord koffie wordt uitgebeeld alsof je aan een koffiemolen draait, het woord toilet wordt uitgebeeld met twee vingers op de bovenarm te plaatsen, het woord werken wordt uitgebeeld door twee vuisten op elkaar te plaatsen,...
Belangrijk bij het aanleren van SMOG is dat je de woorden verbaal blijft uitspreken en ze ondersteunt met het passende gebaar. De groep leerde zodoende reeds tien woorden ( koffie, melk, toilet, eten, drinken, werken, TV kijken,hond,boterham, feest). Na dagenlang oefenen onder de vorm van een quiz kennen de meeste bewoners de tien eerste SMOG gebaren.
Het is opmerkelijk om te zien hoe Lea de gebaren gretig gebruikt om zich verstaanbaar te maken ten opzichte van de andere bewoners en ten opzichte van het personeel.
Deze namiddag stond ik even een babbeltje te slaan in de gang met een familielid waarop Lea aan mijn arm kwam trekken en het gebaar werken uitbeeldde en in lachen uitbarstte.
Het familielid keek me verbaasd aan en ik zei " ja, Lea vindt dat we genoeg gepraat hebben en dat ik terug aan het werk moet gaan". Lea schaterde het uit en stak haar duim omhoog ; )))
Super toch, dat je door simpele gebaren iemand zijn zin voor humor kan teruggeven.

Wie meer wil weten over SMOG... dit is zeker een aanrader
LONCKE,Filip


Geen opmerkingen:

Een reactie posten