zondag 16 juni 2013

De verschillende fases van dementie

Het dementieproces kent verschillende fases maar het is soms heel erg moeilijk om precies te bepalen in welke fase een dementerende zich bevindt.
Meestal bevindt iemand zich tussen twee fases in. In de volksmond wordt dan vaak gezegd “ moeder of vader heeft een opflakkering”.
Waarmee men bedoeld dat er momenten zijn dat de dementerende nog heel wat zaken correct kan benoemen en vertellen.
Dan kan het zelfs lijken of de dementie “verdwenen” is.
Andere momenten merk je dan dat diezelfde persoon totaal het noorden kwijt is en zeer verward is.
Zowel voor de dementerende zelf als voor zijn of haar familie is dit vaak erg emotioneel en moeilijk.
Dementerenden die deze “opflakkeringen” hebben voelen maar al te goed dat hun cognitief vermogen afneemt en lijden daar erg onder!
Ik maak het dagelijks mee dat dementerenden ( meestal tussen de eerste en tweede fase) het erg moeilijk hebben.
Zij hebben verdriet omdat ze niet meer alleen kunnen wonen, voelen zich opgesloten op de afdeling en begrijpen totaal niet waarom zij daar zijn.
Het heeft geen zin om hen uit te leggen dat zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen want dat maakt hen boos en wantrouwig.
In hun beleving kunnen zij alles nog zelf.
Uit ervaring weet ik dat het ontzettend belangrijk is om vooral te luisteren naar hun verhaal en hun bekommernissen.
Het is erg belangrijk dat zij hun emoties mogen beleven zonder dat daar afbreuk aan wordt gedaan.
Want...het is des mens dat we willen troosten, problemen willen wegstoppen of minimaliseren...
Wij hebben het erg moeilijk met naasten die ongelukkig en verdrietig zijn.
Toch is dit een belangrijk item in het rouwproces van een dementerende.
Het ziekteproces dementie gaat gepaard met rouwen om datgene wat je niet meer kan, afscheid nemen van diegene die je ooit was.
En dat verwerken kent ook heel wat fases; ontkenning – boosheid - depressie – aanvaarding.
Heel wat dementerenden en ook familieleden kampen met gevoelens uit dit rouwproces.
Als begeleider van dementerenden is het belangrijk om dit rouwproces te (h)erkennen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten