zaterdag 21 december 2013

Wanen en hallucinaties

Dementerenden hebben soms wanen ( = overtuigd zijn van bepaalde ideeën die niet op waarheid berusten).
Zo komt het vaak voor dat een dementerende denkt bestolen te worden of dat anderen niet te vertrouwen zijn.
De reden hiervan is dat de dementerende vaak niet meer weet waar hij iets weggelegd heeft of hij kan het gedrag van anderen niet meer inschatten.
Ook hallucinaties ( = iets zien of horen wat er in werkelijkheid niet is) komt frequent voor.
Soms zien dementerenden mensen in hun kamer zitten die er niet zijn of zij geven voorwerpen een “levende” betekenis.
Één van mijn bewoonsters aanzag haar planten op de vensterbank voor angstaanjagende dieren.
Omgaan met dit psychotisch gedrag is niet makkelijk. Je kan de persoon met dementie niet overtuigen van zijn ongelijk want voor hem of haar is dit echt!
Ik probeer altijd voor een deel mee te gaan in zijn of haar belevingswereld omdat ik op die manier hun vertrouwen kan winnen.
Wanneer iemand met dementie begrip voelt zal hij geneigd zijn je meer te vertellen zodat je zijn “ gekleurde” waarneming beter begrijpt en kan plaatsen.
Bij zulke ernstige psychotische gedragingen is het belangrijk om zelf rustig te blijven! Zeg de dementerende op een rustige en respectvolle manier dat jij die dingen niet ziet of hoort.
Leid hem of haar af en praat over fijne dingen....
Psychotisch gedrag heeft vaak te maken met geheugen - en/of zintuiglijke problemen.
Iemand die zichzelf niet meer herkent in de spiegel ( geheugen) aanziet zijn spiegelbeeld soms voor een vreemde wat voor hem beangstigend is.
Ook mensen die een slecht zicht of gehoor hebben ( zintuiglijk probleem) lopen gevaar op een vertekende waarneming. Zij zien of horen dingen anders dan wij en geven daar hun eigen vervormde betekenis aan.
Bij zulke mensen is het ook belangrijk ons gedrag aan te passen! Fluister niet tegen elkaar want op die manier maak je jezelf onveilig en wordt de dementerende achterdochtig....
En misschien wel een heel belangrijke....infectieziekten zoals een blaasontsteking kunnen ook de oorzaak zijn van hallucinaties!
Daarom is het altijd van belang om een arts te raadplegen bij ernstig psychotisch gedrag !
Medicatie kan helpen om de scherpe randjes eraf te vijlen maar vooral een respectvolle en warme begeleiding is van uiterst belang bij deze angstige mensen. Zij hebben vooral nood aan “ een warme, duidelijke maar liefdevolle leider” die hen door de woeste zee heen helpt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten