donderdag 8 mei 2014

Ontremd gedrag

Bij een groot deel van onze dementerenden zien we het ontstaan van ontremd gedrag.
Ontremd gedrag is een gedragsstoornis die ontstaat omdat er belangrijke delen in de hersenen steeds meer beschadigd raken.
Hierdoor treden er neurovegetatieve veranderingen op in de hersenen die een invloed hebben op het seksueel gedrag, eetstoornissen veroorzaken en het slaappatroon ontregelen.
Je zou dit ontremd gedrag kunnen omschrijven als “ gedrag waar bijna geen rem meer op zit” of “ gedrag dat in overdrive gaat”.
Op seksueel vlak zien we dat mensen regelmatig een obsceen taalgebruik gaan hanteren of zichzelf te pas en te onpas uitkleden en vaak ook handtastelijk worden.
Het is vaak zo dat deze mensen een enorme nood hebben aan lichamelijke nabijheid van anderen maar door hun ongepaste manier waarop zij dit uiten bereiken ze vaak het tegendeel. Heel wat hulpverleners gaan hen juist op afstand houden omwille van hun handtastelijkheden wat voor hen zeer tragisch is.
Alhoewel je hen geen nieuw gedrag meer kan aanleren en het absoluut geen zin heeft hen te berispen is het toch belangrijk om consequent te zijn.
Wanneer dementerenden obsceen taalgebruik hanteren negeer dit dan ( doe alsof je het niet hoort!) want hoe meer jij reageert hoe meer hij het zal doen!
Reactie ( ook negatief) versterkt dit gedrag.
Ook wat betreft handtastelijkheden....trek je grens maar overdrijf niet!
Uiteraard moet je niet toelaten dat iemand aan je borsten zit maar probeer die nood aan lichamelijkheid op een aanvaardbare manier te compenseren door de persoon zijn hand eens vast te pakken of door samen eens te dansen,...
Iedereen heeft nood aan lichamelijke nabijheid , dit maakt ons tot mens!
Wanneer het gaat over een ontremd eetpatroon probeer dan de persoon in kwestie af te leiden.
Onderneem actieve en leuke activiteiten die het geobsedeerde denken doorbreken en zorg voor gezonde alternatieven wat eten betreft.
Spijtig genoeg zal je ontremd gedrag niet kunnen veranderen maar je kan het wel kanaliseren tot een meer aanvaardbare vorm.
Want wanneer je niets onderneemt loopt de persoon in kwestie groot gevaar om sociaal uitgesloten te worden!
Bedenk altijd dat hun gedrag een gevolg is van hun ziekte en zij er niet rationeel voor kiezen om zich zo te gedragen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten