zaterdag 21 september 2013

Wereld Alzheimerdag

Vandaag, 21 september is het wereld Alzheimerdag.
In België zijn er officieel 130.000 patiënten, het reële cijfer ligt waarschijnlijk drie keer zo hoog!
De toekomst verwachtingen zijn uiterst somber...tegen 2030 worden er wereldwijd 65 miljoen patiënten verwacht ( waarvan officieel 260.000 alleen al in België, reëel spreken we dus over 780.000 patiënten )!
Om hier een afdoend antwoord op te bieden is er veel meer geld nodig...zowel voor onderzoek als voor de begeleiding en de zorg aan personen met dementie.
Dementie is een neurogeneratieve ziekte waarbij in de hersencellen abnormale ophopingen van eiwitten ontstaan. Deze ophopingen produceren een soort van gif. Dat gif kan zich gedurende 30 jaar in de hersenen verspreiden.
Pas wanneer het gif zich helemaal heeft verspreid ontstaan de eerste tekenen van de ziekte van Alzheimer.
Wetenschappers weten momenteel welke fouten of mutaties deze ziekte veroorzaken maar zij hebben meer geld nodig om afdoende geneesmiddelen te ontwikkelen.
Om een voorbeeld te geven...in het wereldwijd onderzoek naar dementie zijn tien keer minder middelen voorhanden dan in het onderzoek naar kanker.
De kennis over kanker is momenteel honderd keer groter!
Volgens cijfers van het National institute of health gaat er bijvoorbeeld 2240 euro per patiënt naar aidsonderzoek en een schamele 112 euro per patiënt naar dementie onderzoek!
Veel heeft uiteraard te maken met de leeftijd van deze patiënten. Het merendeel van de Alzheimer patiënten zijn ouder dan 65 en niet meer productief voor de samenleving.
Toch mogen we niet vergeten dat een steeds groter wordende populatie van jong- dementerenden ontstaat!
Het gaat hier vooral om een genetische afwijking die erfelijk bepaald is!
En zoals ik in het verleden al eens aangekaart heb...een humane samenleving en het respect voor hulpbehoevenden kan men aflezen aan de middelen die men investeert....dus nog veel werk aan de winkel hé Belgische politici!
Ik vrees dat wanneer we op dit elan verder drijven we in 2030 een ware Alzheimer tsunami tegemoet gaan waar enkel de rijken nog een plaatsje zullen weten te verwerven in een gespecialiseerde voorziening!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten