woensdag 25 september 2013

Neem altijd afscheid van een dementerende

Ik zie het zo vaak gebeuren...familieleden die stiekem vertrekken op de afdeling.
Ze verdwijnen zonder gedag te zeggen....ze zijn ineens weg...
De meeste doen dit omdat ze bang zijn hun dementerend familielid overstuur te maken door afscheid te nemen.
Inderdaad sommige dementerenden kunnen erg emotioneel reageren wanneer hun familie vertrekt.
Doch ben ik er ten stelligste van overtuigd dat je hen nog veel meer verdriet doet wanneer je stiekem vertrekt!
Iemand met dementie heeft veel nood aan structuur, veiligheid en voorspelbaarheid met andere woorden zij hebben een omgeving nodig waarop zij kunnen vertrouwen.
Hun vertrouwen is omwille van hun ziekte al erg aangetast...ze ervaren dat ze niet meer op zichzelf kunnen rekenen...worden continue geconfronteerd met verlies ( afnemen van hun verstandelijke vermogens,....).
En wanneer zij dan ook nog ervaren dat zij hun naaste familie niet meer kunnen vertrouwen ( want ze verdwijnen zonder iets te zeggen) is dit voor hen erg schrijnend.
Op zulke momenten stort hun wereld in! Het kan niet anders dan dat ze zich heel alleen, onbegrepen en afgeschreven voelen.
Om dit te kaderen geef ik jullie een voorbeeld van een situatie die ik vandaag meemaakte op de afdeling.
Jos, een dementerende man ( fase 2) van 86 jaar ging samen met zijn dochter op consult bij een externe dokter.
Bij terugkeer op de afdeling verdween de dochter zonder afscheid te nemen van Jos. Opeens was ze weg...
Jos heeft urenlang lopen zoeken naar zijn dochter, gang in, gang uit, haar naam roepen, ... Jos werd steeds emotioneler....gevoelens van verdriet, onmacht en boosheid wisselden elkaar af.
Het heeft een ganse namiddag geduurd vooraleer Jos enigszins gekalmeerd was.
Op zulke momenten sta je als hulpverlener machteloos, je wil het hem zo graag uitleggen, hem gerust stellen,...maar Jos was zo over zijn toeren dat niets hielp.
Om zulke schrijnende situaties te vermijden raad ik iedereen aan om altijd afscheid te nemen, hoe moeilijk het soms ook is!
Want door gericht afscheid te nemen blijf je veilig en te vertrouwen wat niet gezegd kan worden wanneer je plotseling verdwijnt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten