zaterdag 31 oktober 2015

Moeilijk hanteerbaar gedrag

Heel wat hulpverleners en mantelzorgers krijgen vroeg of laat te maken met “moeilijk “ hanteerbaar gedrag.
Waarom krijgen mensen met dementie “ moeilijk “ gedrag en hoe moeten we daarmee omgaan, zijn de vragen die ik dagelijks te horen krijg.
Zoals geweten, nemen de cognitieve functies af naarmate het ziekteproces vordert.
Mensen met dementie verliezen hun denkvermogen en gaan voornamelijk vanuit hun emoties reageren.
Ons denkvermogen bevat heel wat belangrijke aspecten om onszelf te kunnen handhaven in onze omgeving.
Wij kunnen situaties overzien, weten hoe we ons dienen te gedragen, kunnen sociaal wenselijk antwoorden, kunnen relativeren, met anderen overleggen hoe we iets moeten aanpakken,...
Mensen met dementie zijn hier niet meer toe in staat en worden vaak geconfronteerd met hun falend geheugen.
Vragen als “ wat heb je gisteren gedaan” , “ weet je wie ik ben “ , welke dag is het vandaag” ,...benadrukken alleen maar het verlies van hun vermogens.
Mensen met dementie gaan daar boos of verdrietig op reageren met alle gevolgen van dien.
Daarnaast willen wij zo graag dat mensen met dementie dezelfde normen hanteren als wijzelf.
Aan tafel je manieren houden, geen onbeleefde dingen zeggen tegen anderen, niet in het openbaar vloeken of “vreemd” gedrag vertonen,...
En als dat niet lukt worden wij boos of gaan we hen berispen als kleine kinderen.
Weet dat de fatsoen normen bij mensen met dementie ook wegvallen en zij totaal niet ( meer) begrijpen wat wenselijk gedrag is.
En dan komt het vaak tot wrijvingen. Zij begrijpen totaal niet wat ze verkeerd doen en begrijpen jouw “ boze “ houding ook niet.
Het gevolg is dat er conflict ontstaan, en mensen met dementie zijn op dat vlak niet meer voor rede vatbaar.
Mensen met dementie zijn niet te kneden naar datgene wat wij willen!
Het zijn dus wij die onze manier van communiceren zullen moeten aanpassen aan hen en ons verplaatsen in hun beleving en niet andersom!
Als je erin slaagt om je te verplaatsen in de belevingswereld van de persoon met dementie en deze beleving te respecteren en erin mee te gaan , zullen er heel wat minder spanningen en weerstanden ontstaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten