zondag 17 mei 2015

Antipsychotica

Mensen met dementie vertonen vaak “moeilijk” gedrag. Zij vertonen gedragingen die wij ervaren als vervelend en bedreigend. Roepen, verbale – en fysieke agressie, claimen, angst,...
Voor deze gedragingen geeft men vaak antipsychotica , dit zijn medicijnen bedoeld voor mensen met psychosen ( waanbeelden).
Deze medicijnen zijn beter bekend als haldol, dipiperon,risperdal.
Deze medicijnen zijn geen wondermiddel en hebben vaak zeer vervelende bijwerkingen!
Onderzoek toont aan dat in 80% van de gevallen antipsychotica niet werkt bij ouderen met dementie!
De belangrijkste bijwerkingen zijn sufheid, apathie, achteruitgang van het geheugen, stijfheid, vallen en verslikken.
Deze bijwerkingen beïnvloeden het dagelijks functioneren van een persoon met dementie.
Stof tot nadenken zou ik zeggen...
Zoals ik al vaak gezegd heb is het belangrijk om te achterhalen waarom iemand zich agressief of angstig gedraagt en het is de kunst om daar op in te spelen.
Mensen met dementie kunnen vaak niet (meer) zeggen dat ze pijn voelen . Agressie kan een uiting van “ verborgen” pijn zijn, denk maar aan constipatie, blaasontsteking, tandpijn,...
Mensen kunnen ook onrustig worden omdat ze geen juiste prikkels krijgen toegediend. De omgeving kan te druk of te chaotisch zijn wat angst oproept.
Besef dat mensen met dementie in hun eigen belevingswereld vertoeven. Het is zinloos om hen rationeel te proberen overtuigen, dit wekt wantrouwen en bijgevolg agressie op. Ga mee in hun beleving!
Agressief gedrag ontstaat ook vaak omdat men personen met dementie gaat overvragen. Vragen als “wat heb je gisteren gedaan”, wat heb je vanmiddag gegeten” wie is er op bezoek geweest”,... Zij kunnen daar geen antwoord op geven en worden hierdoor boos en geagiteerd.
Wanneer de persoon met dementie boos wordt en begint te schreeuwen, reageer dan zelf rustig. Agressie roept agressie op en voor je het weet zit je in een vicieuze cirkel van negativiteit vast.
Zorg voor voldoende lichamelijke activiteiten ; wandelen, ( zit) dansen, turnen,...lichamelijke inzet draagt bij tot psychische rust.
En voor alles behandel de mens met dementie respectvol, bejegen hem als een uniek en volwaardig persoon ondanks zijn beperkingen.
Probleemgedrag” ontstaat vaak doordat iemand zich bedreigd voelt in zijn eigen zijn!
En daar kunnen antipsychotica niets aan veranderen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten